(Jeugd) Kerstacties diaconie 2021

1. Interkerkelijke kerstpakkettenactie Nieuwegein 2021
Dit jaar maken we voor de 22e keer kerstpakketten voor mensen in Nieuwegein, die weinig geld te besteden hebben. Een gezamenlijke actie van de parochie van de Heilige Drie-eenheid, De Rank, Protestantse Gemeente Nieuwegein Noord, Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt, De Morgenstond, Hervormde Gemeente Vreeswijk, de Nieuw Apostolische Kerk, Familiekerk de Bazuin, Cross Culture Nieuwegein en de Ankergemeente. Het zal echter anders gaan dan andere jaren wegens de Coronacrisis. In plaats van boodschappen inleveren, willen we u vragen om een donatie te doen op het rekeningnummer van de diaconie: NL49 RABO 037 373 9591, onder vermelding van Kerstpakkettenactie. Met het geld dat vanuit alle kerken wordt ingezameld, kopen we een aantal boodschappen inclusief een tegoedbon van de supermarkt.

2. Kerstactie voor de ouderen (75+ jaar) van onze eigen gemeente / jeugdactiviteit. Hiervoor wordt op zaterdag 18 december tussen 09.00 uur en 12.00 uur een leuke kerstattentie met kerstgroet rondgebracht. Dit gebeurt vanuit de Voorhof. Ook dit jaar willen we dit combineren met de diaconale jeugdactiviteit. Hiervoor roepen we de ouders van de kinderen op om met hun kinderen de kerstpakketjes te bezorgen. Na het rondbrengen van de pakketjes (rond 12:00 uur) zullen we met zijn allen wat eten in de Voorhof. Het eten zal doorgaan onder voorwaarde dat dit met de dan geldende maatregelen kan en/of verstandig is. Opgeven kan bij: Jos Bax
 
terug