Actie Kerkbalans 2023 “Geef vandaag voor de kerk van morgen”


Actie Kerkbalans 2023 loopt ten einde.
Mocht u nog een antwoordenveloppe klaar hebben liggen, dan ontvangen we deze nog graag. Dat kan in de collectezak in de kerk of u kunt hem afgeven bij André Damstra, Irenestraat 3. Mocht dit niet lukken, dan halen we hem graag bij u op! 
De 'digitale' toezeggers die hun bijdrage nog niet via de webshop of mail kenbaar hebben gemaakt, hierbij de vraag dit alsnog te doen.
Om een goed overzicht te krijgen van de te verwachtte bijdrage voor 2023 is elke ontvangen reactie van belang!
Langs deze weg willen we alle medewerkers hartelijk dankzeggen die aan deze actie hebben meegewerkt!
Uw kerkrentmeesters.

Het infomatieblad Kerkbalans is via deze link te downloaden 
terug