Afronding Actie Kerkbalans 2021 en voorbereiding Actie Kerkbalans 2022


Nu het eind van het jaar alweer bijna in zicht is, willen we u en jou vragen om na te gaan of de toegezegde bijdrage voor 2021 inmiddels is overgemaakt. Tot op heden hebben we nog niet alle bijdragen ontvangen, daarom vragen wij hiervoor de aandacht. Het juiste bankrekeningnummer voor de Kerkbalansbijdrage is:
NL 85 RABO 0373 7312 80.
Daarnaast zijn de kerkrentmeesters al volop bezig met de voorbereidingen voor 2022. Evenals vorig jaar kunt u ook voor 2022 digitaal deelnemen aan de Actie Kerkbalans. De gemeenteleden die in 2021 al digitaal hebben deelgenomen zullen ook voor 2022 een mail ontvangen om hun bijdrage via een link naar de webshop door te geven.
Als u voor 2022 ook digitaal wilt deelnemen, dan kunt u dat per e-mail kenbaar maken aan: kerkrentmeesters@hervormdvreeswijk.nl

Graag ontvangen wij uw verzoek voor "digitale" deelname uiterlijk 10 dec. a.s., zodat wij daarmee rekening kunnen houden met het samenstellen van de looplijsten en de verdere voorbereidingen. Bij voorbaat dank voor uw medewerking, Chris Buitenweg en André Damstra.
 
terug