Begrafenis, Prinsjesdag, Algemene Beschouwingen, mobilisatie…


Soms denk je ‘Er hoeft maar dit te gebeuren en het gaat helemaal fout. Fout in Nederland. Fout in Europa. Fout in de wereld’. Vroeger begreep ik nooit waarom er een wereldoorlog (WOI) begon na een moord in Sarajevo. Ook snapte ik niet waarom de Franse premier Daladier en zijn Britse ambtgenoot Chamberlain in 1938 niet ingrepen toen Hitler Sudetenland van Tsjecho-Slowakije afpakte.
Nu echter begrijp ik zelfs het vlaggen - Menno ter Braak schreef destijds over ‘Het verraad der vlaggen’ – in Nederland in 1938: De vrede bleef bewaard.
Plotseling dringt het weer door dat we onderweg zijn en nog niet Thuis. De wereld blijft een ‘jammerdal’ (Z9), waar God-zij-dank wel een kruis in gestaan heeft.
Daarom terug naar de preek van Welby die begon met de woorden: “Het patroon voor vele leiders is om tijdens hun leven bejubeld te worden, alleen om na hun dood vergeten te worden. Het patroon voor allen die God dienen, beroemd of niet, gerespecteerd of genegeerd, is dat de dood de poort naar de heerlijkheid is”. Het beste komt nog! – GJG
terug