Begroting 2023


De begroting 2023 van het college van kerkrentmeesters is op 17 november door de kerkenraad vastgesteld.
Er is sprake van een groot tekort en daar zijn ook zorgen over.
De begroting ligt in de periode 12 tot en met 19 december ter inzage bij ouderling kerkrentmeester Martin Monrooij. U kunt met hem contact opnemen als u de begroting wilt inzien.
Het mailadres is kerkrentmeestersvreeswijk@gmail.com
 
terug