Belijdeniscatechisatie


Het afgelopen jaar zijn we 22 keer samengekomen als belijdenisgroep en namen we de geloofsleer door.
We kijken terug op mooie avonden.
Op DV woensdag 22 maart staat nu de aannemingsavond gepland voor de Vreeswijkers.
De jongeren in Tull en ’t Waal hebben andere data.
We starten woensdag om 20.00 uur in ’t Heem.
Ten overvloede: De belijdenisdienst staat gepland voor zondag 2 april. – GJG

Stille Week
In de Stille Week zullen er weer korte ‘vespers’ zijn richting Goede Vrijdag en Pasen.
Ik kondig ze nu alvast aan, zodat er nu alvast rekening mee kunt houden in uw agenda. – GJG


 
terug