Combo


In de afgelopen tijd heeft u vast gemerkt dat er geen combo is in de morgendienst in de Dorpskerk. Helaas is het aantal muzikanten klein en lukt het niet om naast de brunchdiensten en jeugddiensten ook in de andere diensten te spelen. Daarom een oproep aan de mensen die een instrument zoals piano, gitaar of iets anders spelen en dit eens zouden willen proberen. Meld je dan aan bij Helma van der Neut.

Ook zijn we op zoek naar iemand die de coördinatie/planning kan doen en mee wil denken in de liturgiecommissie, hiervoor kun je je aanmelden bij Jeroen Lensen:
 
terug