Gelezen

Deze heilige Kerk is soms een periode maar heel klein, of het lijkt zelfs dat de Kerk verdwenen is. Toch wordt de Kerk door God staande gehouden tegen het woeden van de hele wereld. Bijvoorbeeld tijdens de gevaarlijke tijd onder koning Achab. Toen heeft de Heere zevenduizend mensen ervoor bewaard, dat zij hun knieën niet bogen voor de afgod Baäl.
Ook is Gods Kerk niet gevestigd in of beperkt tot een bepaalde plaats, of gebonden aan bepaalde personen. Zij is verspreid en verstrooid over de gehele wereld. Toch vormt zij door de kracht van het geloof een eenheid in hart en wil en in één en dezelfde Geest”.– GJG
terug