Gelezen


Christen zijn begint met de doop. Die staat symbool voor het ondergaan van je eigen leven en verrijzen in een bestaan met Christus. Het is een leven waarin we niet vechten om onszelf te verwerkelijken, maar om ons leven dienstbaar te stellen aan de ander. Verantwoordelijkheid is daarin belangrijker dan vrijheid. Of beter: het gaat om een heel bepaald soort vrijheid. De hoogste vrijheid is dat ik vrij ben van mij zelf. (A. Van de Beek) GJG

 
terug