Gelezen


Een mens kan naar de hemel gaan zonder gezondheid, zonder rijkdom, zonder roem, zonder een geweldig karakter, zonder geleerdheid, zonder veel inkomsten, zonder beschaving, zonder schoonheid, zonder vrienden, zonder tienduizend andere dingen, maar hij kan nooit naar de hemel gaan zonder Christus. (Corrie ten Boom) – GJG

Als wij het werkwoord bekeren vervoegen, moeten we het vooral doen in de tegenwoordige tijd. (J.J. Buskes) – GJG

 
terug