Gelezen:

Bid dat uw liefde nog meer en meer overvloedig mag worden in kennis en alle fijngevoeligheid, zodat ge kunt toetsen welke dingen verschil uitmaken, opdat ge glashelder en zonder aanstoot zijt op de dag van Christus, vervuld van de vrucht van de rechtvaardiging door Jezus Christus, tot glorie en lof van God. (Paulus; Naardense vertaling).
.
 
terug