Gelezen


Christus heeft uw aandacht niet willen versnipperen door een wet die vele bladzijden zou beslaan. In twee geboden zijn de hele wet en al de profeten samengevat. Welke zijn die twee geboden? 'Gij zult de Heer uw God beminnen met geheel uw hart, geheel uw ziel en geheel uw verstand’ en 'Gij zult uw naaste beminnen als uzelf’. (Augustinus) – GJG


 
terug