Hulp gezocht


Graag zouden we het komende seizoen weer willen beginnen met een mooie en gezellige startdag (15 september 10.00 uur). Naast een feestelijke dienst is het altijd gezellig om elkaar als gemeente ook op andere manieren rond deze dienst te ontmoeten.

Het duurt nog even, maar ook het kerstfeest willen we altijd graag wat extra's doen met de kerstavonddienst (24 december 19.00 uur). Dit is altijd een gewaardeerde en goed bezochte viering door zowel gemeenteleden als mensen uit de buurt. Het is vaak handig om op tijd de voorbereidingen voor deze dienst op te starten. De kerkenraad wil beide activiteiten ook dit jaar heel graag weer organiseren maar kan dat niet zonder hulp van enthousiaste gemeenteleden.

Lijkt het u / jij leuk om mee te denken met het organiseren of een bepaald onderdeel te verzorgen zoals bijv. eten en drinken, muziek, communicatie of een spel? Het voordeel is dat dit eenmalige taken zijn voor een enkele activiteit en er niet structureel mee belast wordt. Zonder hulp gaat het niet lukken om de extra activiteiten te organiseren.
Wilt u / jij zich aanmelden of meer informatie kunt u / jij contact opnemen met de volgende personen; voor de startdag met Arnold Koekman (arnoldkoekman@hotmail.com/06-1430 7145) voor de kerstzangdienst met Arjan Molenaar (arjanmolenaar@hotmail.com/06-2387 5526) 

Namens de kerkenraad
terug