Jaarplanner 2021/2022


Binnen onze gemeente vinden er het hele winterseizoen activiteiten plaats. Dit zijn bijeenkomsten van kringen en clubs maar ook gemeenteavonden en vergaderingen etc. Voor velen is dit een vanzelfsprekendheid en wordt er door veel gemeenteleden aan deelgenomen. Toch is dit niet zo vanzelfsprekend als gedacht. Achter al deze planningen staat een logistiek systeem om een en ander te stroomlijnen. Enerzijds om te voorkomen dat er geen activiteiten tegelijkertijd zijn en anderzijds om de gemeente te betrekken om aan activiteiten deel te nemen door het beheren van een agenda en meldingen te maken op het weekbericht en de website.
Daarom aan iedereen die een kring, bijeenkomst of activiteit organiseert een dringende oproep om de bijeenkomsten/ data door te geven aan de beheerder van deze agenda. Omdat de agenda aan het begin van het winterseizoen in zal gaan, worden u en jij verzocht de data vóór 8 juli door te geven aan Hennie Monrooij.
terug