Jaarrekeningen 2021


De kerkenraad heeft op 19 mei de jaarrekeningen 2021 van de colleges van diakenen en kerkrentmeesters goedgekeurd. Een samenvatting van de jaarrekeningen zijn op de ANIB-pagina van de website gepubliceerd..
De jaarrekening ligt de komende periode ook ter inzage voor belangstellenden. Voor de jaarrekening van de Diaconie kunt u contact opnemen met diaconaal rentmeester W. Roseboom. Voor de jaarrekening van de kerkrentmeesters kunt u contact opnemen met ouderling-kerkrentmeester M. Monrooij.
 
terug