Kerkbalans


Nu het einde van het jaar alweer bijna in zicht is, willen we u en jou vragen om na te gaan of de toegezegde bijdrage voor 2023 inmiddels is overgemaakt. Tot op heden hebben we nog niet alle bijdragen ontvangen, daarom vragen wij hiervoor de aandacht. Het juiste bankrekeningnummer voor de Kerkbalansbijdrage is:
NL 85 RABO 0373 7312 80.

Daarnaast zijn de kerkrentmeesters al volop bezig met de voorbereidingen voor 2024. Evenals vorig jaar kunt u ook voor 2024 digitaal deelnemen aan de Actie Kerkbalans. De gemeenteleden die in 2023 al digitaal hebben deelgenomen zullen ook voor 2024 een mail ontvangen om hun bijdrage via een link naar de webshop door te geven.
Als u voor 2024 ook digitaal wilt deelnemen, dan kunt u dat per e-mail kenbaar maken aan: kerkrentmeesters@hervormdvreeswijk.nl
Graag ontvangen wij uw verzoek voor 'digitale ‘deelname uiterlijk 1 dec. a.s. , zodat wij daarmee rekening kunnen houden met het samenstellen van de looplijsten en de verdere voor bereidingen.
Bij voorbaat dank voor uw medewerking, Chris Buitenweg en André Damstra.
 
terug