Kersttassenactie


Ook dit jaar willen we als gezamenlijke kerken weer een kerstactie organiseren. Hierbij hebben we weer veel hulp nodig. We verwachten een toename van het aantal aanvragen gezien de huidige financiële situatie van veel mensen in Nederland en we willen graag iedereen voorzien van een tas. Wat kunt U doen?
-Adressen aanleveren van mensen die een kersttas goed kunnen gebruiken.  Adressen aanleveren voor 25 november.
-Meehelpen als chauffeur. Op vrijdag 15 december (tussen 10 en 17 uur) of zaterdag 16 december (tussen 10 en 12 uur) kunnen de tassen worden opgehaald om  te bezorgen.
Contactpersoon is diaken Peter van Walsum. Opgave graag via e-mail vanwalsum@mededinger.nl.
Als u de collecte heeft gemist voor dit doel kunt u alsnog overmaken naar de rekening van de Diaconie Hervormd Vreeswijk NL49 RABO 0373 739 591 met vermelding D.P.N.
Bedankt namens de diaconie.
terug