Najaarsactie 2023


Dit jaar is gekozen voor twee actuele thema's. Als eerste: de energiekosten.
Ondanks de daling van de tarieven, was er in 2023 sprake van een verdriedubbeling van de kosten t.o.v. 2022. We proberen een buffer op te bouwen om de energiekosten in de komende jaren te kunnen blijven betalen.
Het tweede doel van de najaarsactie is het vormen van een fonds waarmee we de kosten van onze predikanten kunnen blijven betalen. Zeker nu ds. Glismeijer tijdelijk is uitgevallen, hebben we te maken met extra kosten voor gastpredikanten en misschien ook kosten voor de opvang van het pastorale werk.
Het bankrekeningnummer voor de najaarsactie is:     NL32 RABO 0373 7312 64
Wilt u bij uw gift vermelden dat voor de najaarsactie is?

Wij danken u bij voorbaat voor uw bijdrage!
Uw kerkrentmeesters

20-11-2023 NAJAARSACTIE
De nieuwe tussenstand van de najaarsactie is: 15.250  euro. Alvast hartelijk dank!
We hopen dat we het mooie resultaat van vorig jaar te kunnen evenaren. Er was toen totaal € 18.000,00 binnengekomen. 
 
terug