Najaarscollecte

Vanaf aankomende week starten wij weer met de najaarsactie.
Wij willen deze actie ook dit jaar weer voor twee doelen gebruiken.
Het eerste doel is voor de kosten van de aangeschafte ventilatie installatie in de Dorpskerk. Deze heeft meer geld gekost dan vorig jaar was gedacht.

Het tweede doel is voor het renoveren van de tuin van de Dorpskerk waar in ieder geval de grasmat vervangen moet worden.  
We willen ook kijken naar het inrichten van een klein buitenspeelterrein voor de crèche bij ’t Heem. Wij bevelen deze actie van harte bij u aan!
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de kerkrentmeesters.
 
terug