NBV21 en Emden

Afgelopen week verscheen de Nieuwe Bijbelvertaling 2021. De NBV 21 is overigens geen compleet nieuwe vertaling, maar een grondige herziening van de NBV uit 2004. Naar mijn indruk een echte verbetering. Zondag zullen we er gedeelten uit lezen.
Vijfhonderd jaar geleden (in 1521) begon Luther aan zijn Bijbelvertaling in de Duitse vólkstaal. Hij keerde zich af van het Latijn dat in de Roomse kerk gebruikt werd.
Verstaanbaarheid is van groot belang. Een letterlijke weergave van de grondtaal is dat ook. De HSV richt zich meer op het laatste. De NBV 21 poogt beide uitgangspunten zoveel mogelijk recht te doen. Ondertussen zou ik zeggen: Aanschaffen en lezen, vergelijken!


Vierhonderdvijftig jaar geleden vond in het geheim de synode in Emden plaats (van 4 t/m 13 oktober 1571). Predikanten en ouderlingen uit de vluchtelingen gemeenten in Duitsland (langs de Rijn!!: de Engelsen kwamen niet) en zogenaamde kruisgemeenten (geheime gemeenten in de Nederlanden) zochten elkaar op in Emden en schetsten de contouren van de Nederduitse Gereformeerde Kerk. De Geuzen hadden toen geen idee dat ze een jaar later in Den Briel zouden belanden…
Wat mij aan die geschiedenis aantrekt is het reformatorische vuur dat toen brandde. Men dacht daarbij vanuit de kern. En vanuit die kern vroeg men zich af “Hoe gaan we het nu doen?”. Wat dat betreft moet ik bij Emden ook denken aan Cross Culture. Ook Emden pionierde: hoe doen we het Avondmaal? Hoe de Doop? Hoe doen we het met leiding geven? Enzovoorts.
Afgelopen week bezocht ik een symposium over Emden in Kampen, waarbij aan het einde een bundel werd uitgereikt aan vertegenwoordigers (predikanten) van de Ger. Gem. in Ned., de Ger. Gem., de HHK, de CGK, de NGK, de GKV en de PKN. En er was niemand die zei: “Wat hebben we ervan terecht gebracht…” – GJG

 
terug