Preek 3e avond wijkbijbelkringen


Inmiddels draaien de wijkbijbelkringen al weer even dit seizoen.
Tussen haakjes: Zit u nog niet op een kring en zou u mee willen gaan doen of zelf een nieuwe kring starten?
Voor meer informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met mw. Klazien Bax (E k.bax@kpnplanet.nl T 06-2275 9837).
Voor de 3e avond van het seizoen – in deze maand november – staat inmiddels de bijbehorende preek over Genesis 39 die ik eerder heb gehouden op de website.
terug