Solidariteitskas 2021


Binnenkort start de landelijke actie voor de Solidariteitskas en ontvangt u daarvoor een brief.
De Solidariteitskas is ingesteld vanuit de gedachte dat PKN-gemeenten elkaar helpen en ondersteunen om levendig en krachtig in de wereld te staan. Kerken uit het hele land dragen een vast bedrag per lid bij. Het werk van de Solidariteitskas is in deze tijd nog belangrijker geworden omdat deze kas ook gemeenten ondersteunt die door de Coronacrisis in financiële moeilijkheden komen.
Wij vragen per belijdend lid en doopleden van 18 jaar en ouder een bedrag van minimaal €10,00 waarvan €5,00 wordt afgedragen aan de Solidariteitskas. Het bedrag wat overblijft, is bestemd voor onze eigen gemeente. Zo helpt ook u en jij mee aan de opbouw en het voortbestaan van de gemeenten en het bovenplaatselijke werk binnen de Protestantse Kerk. Mogen wij rekenen op uw solidariteit en uw bijdrage? Alvast hartelijk dank daarvoor! Uw kerkrentmeesters.
 
terug