Solidariteitskas 2024


Binnenkort start de landelijke actie voor de solidariteitskas en ontvangt u daarvoor een brief.
De solidariteitskas is ingesteld vanuit de gedachte dat PKN-gemeenten elkaar helpen en ondersteunen om levendig en krachtig in de wereld te staan. Kerken uit het hele land dragen een vast bedrag per lid bij. Wij vragen per belijdend lid en doopleden van 18 jaar en ouder een bedrag van minimaal € 10,00, waarvan € 5,00 wordt afgedragen aan de solidariteitskas. Het bedrag wat overblijft, is bestemd voor onze eigen gemeente. Zo helpt u en jij mee aan de opbouw en het voortbestaan van de gemeenten en het bovenplaatselijke werk binnen de Protestantse Kerk.
Mogen we rekenen op uw solidariteit en uw bijdrage?

Hoe kunt u betalen:

- Via bovenstaande QR code rechtstreeks via Appostel-app
- Overmaken via de bankrekening NL 32 RABO 0373 731 264 met vermelding van uw registratienummer!

Alvast hartelijk dank voor uw of jouw medewerking!
Uw kerkrentmeesters.
 
terug