Verkoop Orgel De Voorhof


Het Johannes Monarke orgel dat in De Voorhof staat, is gezamenlijk eigendom van de Ankergemeente (v/h Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt) en onze gemeente.
De Ankergemeente heeft na hun vertrek uit De Voorhof aangegeven het orgel te willen verkopen omdat ze er geen gebruik meer van maken.

Het college van kerkrentmeesters stond voor de keuze om of het deel van de Ankergemeente over te nemen dan wel in te stemmen met de verkoop.
Gezien het feit dat ook onze gemeente nauwelijks meer gebruik maakt van het orgel heeft het College besloten om ook tot verkoop over te gaan.
De verkoop is verder door de Ankergemeente geregeld en het orgel zal volgende week opgehaald worden. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met ouderling-kerkrentmeester Martin Monrooij.
 
terug