Week van Gebed


Van zondag 16 tot en met zondag 23 januari 2022 vindt de jaarlijkse 'Week van gebed voor eenheid' plaats. Het thema dit jaar is 'Licht in het duister'. Het thema is gekozen door kerken uit het Midden-Oosten naar aanleiding van het tweede hoofdstuk van het Mattheüs-evangelie, waar de ster de wijzen bij Jezus Christus bracht.
Projectleider bij Missie-Nederland Jan Willem Janse zegt over het thema: “Als christenen worden we aangemoedigd om ook als die ster te zijn en anderen te wijzen naar Jezus. Onze verdeeldheid maakt het echter moeilijk om zelf een licht in het duister te zijn. Daarom is het belangrijk om voor eenheid te blijven bidden.”
Zelf dacht ik dat het mooi aansluit bij hetgeen we vorige week lazen in de Filippenzenbrief: 14Doe alle dingen zonder morren en meningsverschillen, 15opdat u onberispelijk en oprecht zult zijn, kinderen van God, smetteloos te midden van een verkeerd en ontaard geslacht, waaronder u schijnt als lichten in de wereld.”

Voor meer informatie kunt u terecht bij diaken Jos Bax. – GJG
terug