Wijkbijbelkringen


Binnenkort gaan de avonden van de wijkbijbelkringen weer van start.
Dit jaar gaat het over de verhalen van de Jozefcyclus Gen. 37-50.
Voor meer informatie en aanmelding of het starten van een nieuwe wijkbijbelkring kunt u contact opnemen met mw. Klazien Bax (E
k.bax@kpnplanet.nl T 06-2275 9837).

Het zou heel mooi zijn als er nog meer mensen mee gaan doen met deze kringen. Op de eerste twee avonden staat Gen. 37 op het programma. Ter ondersteuning van de avonden worden er ook preken gehouden. Nu collega Glismeijer is uitgevallen, gaat het iets anders lopen. Zelf heb ik over de Jozefverhalen gepreekt in 2021. Ik wilde niet al deze preken gaan herhalen. Wel wil ik de preken beschikbaar stellen als extra materiaal ter voorbereiding voor de avonden.
Op de site kunt u nu de preek vinden over Gen. 37. We hopen dat deze avonden fijne en goede ontmoetingen mogen opleveren die bijdragen aan de groei van uw/jouw persoonlijk geloof en de opbouw van de gemeente.

 
terug