Actie Kerkbalans 2024

Het college van kerkrentmeesters dankt iedereen voor hun toezegging en dankt nogmaals alle medewerkers die aan actie kerkbalans hebben meegewerkt!
 
Lees hier het informatieblad over financieel bijdragen aan de Hervormde Gemeente 2024
terug