Adressen

 
Functie Predikant
Naam Ds. H.J.P. de Pater
Adres Prins Johan Frisostraat 2, 3433 ER  NIEUWEGEIN
Telefoon 030-633 87 83
E-mail dsdepater@hervormdvreeswijk.nl
  Op dinsdagen, woensdagen en vrijdagen beschikbaar voor wijk 1, 2 en 3
 
Functie Predikant (momenteel i.v.m. ziekte niet beschikbaar)
Naam Ds. G.J. Glismeijer
Adres P.C.Hooftstraat 7, 2802 NM  GOUDA
Telefoon 0182-516 232
E-mail dsglismeijer@hervormdvreeswijk.nl
   
 
Functie Voorzitter kerkenraad
Naam Dhr. Arnold Koekman
Adres  
Telefoon 06-1430 7145
E-mail arnoldkoekman@hotmail.com
 
Functie Secretaris kerkenraad
Naam Dhr. Martin Monrooij (tijdelijk)
Adres  
Telefoon 06 - 13 20 10 83
E-mail scriba@hervormdvreeswijk.nl
 
Functie Voorzitter Diaconie
Naam Dhr. Peter van Walsum
Adres  
Telefoon 06-2273 9892 (algemeen nummer diaconie)
E-mail diaconie@hervormdvreeswijk.nl
 
Functie Secretaris  Diaconie
Naam Dhr. Robin Postma
Adres  
Telefoon 06-2273 9892 (algemeen nummer diaconie)
E-mail diaconie@hervormdvreeswijk.nl
 
Functie Voorzitter kerkrentmeesters
Naam Dhr. M.J. Monrooij
Adres  
Telefoon 06 - 13 20 10 83
E-mail kerkrentmeesters@hervormdvreeswijk.nl
 
Functie Secretaris college van kerkrentmeesters
Naam Dhr. Gerard Koekman
Adres  
Telefoon 030-290 16 51
E-mail kerkrentmeesters@hervormdvreeswijk.nl
  
Functie Beheerder Dorpskerk
Naam Dhr. Hans de Jonge
Adres Dorpsstraat 53,  3433 CM Nieuwegein 
Telefoon 06-49090367
E-mail dorpskerkbeheer@hervormdvreeswijk.nl
 
Functie Beheerder de Voorhof
Naam Dhr. H. Korhorn
Adres Wiersdijk 8b, 3434 BP Nieuwegein
Telefoon 030-6051345
E-mail h.korhorn@casema.nl
 
Functie Beheerder 't Heem
Naam Dhr. Hans de Jonge
Adres Dorpsstraat 54, 3433 CM Nieuwegein
Telefoon 06-49090367
E-mail heembeheer@hervormdvreeswijk.nl
 
Functie Redactie Weekbericht en De Bazuin
Naam Elise Postma, Hennie Monrooij en  Bram Wijnholt
Adres  
Telefoon  
E-mail weekbericht@hervormdvreeswijk.nl
 
Functie Ouderling van wijkteam 1
Naam Dhr. Henk Mastenbroek
Adres  
Telefoon 06-2360 9666
E-mail ouderlingteam1@hervormdvreeswijk.nl
 
Functie Ouderling van wijkteam 2 en 3
Naam Maarten Vliek
Adres  
Telefoon 06-1088 5499
E-mail ouderlingteam2@hervormdvreeswijk.nl
 
Functie Ouderling van wijkteam 3
Naam Vacant,  (tijdelijk dhr. Maarten Vliek zie ouderling wijkteam 2)
Adres  
Telefoon  
E-mail ouderlingteam3@hervormdvreeswijk.nl
 
Functie Voorzitter Communicatie Commissie
Naam Dhr. Martin Monrooij
Adres  
Telefoon 06 - 13 20 10 83
E-mail scriba@hervormdvreeswijk.nl
 
Functie Webmaster
Naam Dhr. Hielke van Oostrum
Adres  
Telefoon 030-606 00 33
E-mail webmaster@hervormdvreeswijk.nl
 
Functie Werker pioniersplek CCN
Naam Dhr. Theo Vreugdenhil
Adres  
Telefoon 06-2700 4576
E-mail vreugdenhilt@gmail.com
 
Functie Diaken CCN
Naam Dhr. Cornelis van Dis
Adres  
Telefoon 06-1479 7753
E-mail cornelisvandis@hotmail.com
  
Functie Jeugddiensten
Naam vacant
Adres  
Telefoon  
E-mail jeugddienst@hervormdvreeswijk.nl
 
Functie Jeugdouderling
Naam Dhr. Arjan Molenaar
Adres  
Telefoon  
E-mail jeugdwerk@hervormdvreeswijk.nl
 
Functie Jaarplanning
Naam Mevr. Hennie Monrooij
Adres  
Telefoon  
E-mail h.molen1@kpnplanet.nl
 
Functie
Voorzitter van de begraafplaatscommissie
Naam
Dhr. André van Rees
Adres
Overeindseweg 31A, 3439 LP Nieuwegein
Telefoon
Telefoon 030 – 6371608
E-mail
terug