Bijbelstudie 2021-2022


Dit jaar lezen we de Filippenzenbrief waarbij op de Wijk Bijbelkringen gebruik gemaakt wordt van H. Russcher, Filippenzen. Brief aan hemelburgers, 2010, Zoetermeer: Boekencentrum.

In acht hoofdstukken wordt de brief doorgenomen.
Voorafgaand aan de Bijbelkringen wordt er DV de zondag daarvoor gepreekt over het te bespreken tekstgedeelte. In schema ziet dat er als volgt uit.


 
Tekst
 
Onderwerp Datum en tijd Voorganger
Fil. 1:1-11 Dankbaarheid over de gemeente
 
19-09-2021; 10.00 uur Ds. Glismeijer
Fil. 1:12-26 Zinvol leven
 
10-10-2021; 10.00 uur

 
Ds. De Pater
Fil. 1:27-2:11 De stijl van Christus
 
07-11-2021; 10.00 uur Ds. Glismeijer
Fil. 2:12-30 Leven in het licht
 
09-01-2022; 18.30 uur Ds. Glismeijer
Fil. 3:1-11 God verandert mensen
 
13-02-2022; 10.00 uur Ds. Glismeijer
Fil. 3:12-4:1 Dubbele nationaliteit
 
13-03-2022; 10.00 uur Ds. De Pater
Fil. 4:2-9 Heilige onbezorgdheid
 
10-04-2022; 18.30 uur Ds. Glismeijer
Fil. 4:10-23 Met Christus tevreden
 
15-05-2022; 10.00 uur Ds. De Pater

Er zijn meerdere kringen, die één keer per maand bij elkaar komen, waarbij u aan kunt sluiten:

Kring Hoog Zandveld: Klazien Bax,
Kring Zandveld: Harry Harkema,
Kring Vreeswijk: Hennie Monrooij,
Kring Noord 1: Metha Spek.
(Zie voor de e-mailadressen en telefoonnummers van deze leden het besloten gedeelte van de website.)


Kring Noord 2, voorheen bekend als de kring van dominee Heikoop, komt in de Voorhof in de middag om 14.00 uur bijeen. In 2021 zal dat zijn op woensdag 29 september, 27 oktober en 24 november.
Voor deze kring kunt u ook contact opnemen met ds. Glismeijer, tel. 0182-516232, dsglismeijer@hervormdvreeswijk.nl.Achtergrond m.b.t. de Fillipenzenbrief

2021-09-19 Startzondag 2021-2022  

Preek bij  Filippenzen 1:1-11 gehouden op de startzondag van seizoen 2021-2022 rondom de Vreeswijksebovenkolk, op 19 september 2021.

2021-08-26 Inleidende Preek Handelingen 16 op Fillipenzenbrief

Preek gehouden op 29 augustus 2021 in de avonddienst in de Dorpskerk, als voorbereiding op de lezing van de Filippenzenbrief.


 
terug

Agenda

Viering Huize Vreeswijk

23 okt 2021 om 10:30 uur

Open Dorpskerk

23 okt 2021 om 14:00 uur

Dorpskerk

24 okt 2021 om 10:00 uur
Ds. C.N. van Dis
Nieuwegein

Kindernevendienst

24 okt 2021 om 10:00 uur

Kerkdiensten online


Doneren en collecten


Cross Culture Nieuwegein


Bijbelstudie 2021-2022


Meld je aan voor ..


Weekbericht


HGV-facebook


HVC