Bijbelstudie 2021-2022


Dit jaar lezen we de Filippenzenbrief waarbij op de Wijk Bijbelkringen gebruik gemaakt wordt van H. Russcher, Filippenzen. Brief aan hemelburgers, 2010, Zoetermeer: Boekencentrum.

In acht hoofdstukken wordt de brief doorgenomen.
Voorafgaand aan de Bijbelkringen wordt er DV de zondag daarvoor gepreekt over het te bespreken tekstgedeelte. In schema ziet dat er als volgt uit.


 
Tekst
 
Onderwerp Datum en tijd Voorganger
Fil. 1:1-11 Dankbaarheid over de gemeente
 
19-09-2021; 10.00 uur Ds. Glismeijer
Fil. 1:12-26 Zinvol leven
 
10-10-2021; 10.00 uur

 
Ds. De Pater
Fil. 1:27-2:11 De stijl van Christus
 
07-11-2021; 10.00 uur Ds. Glismeijer
Fil. 2:12-30 Leven in het licht
 
09-01-2022; 18.30 uur Ds. Glismeijer
Fil. 3:1-11 God verandert mensen
 
13-02-2022; 10.00 uur Ds. Glismeijer
Fil. 3:12-4:1 Dubbele nationaliteit
 
13-03-2022; 10.00 uur Ds. De Pater
Fil. 4:2-9 Heilige onbezorgdheid
 
10-04-2022; 18.30 uur Ds. Glismeijer
Fil. 4:10-23 Met Christus tevreden
 
15-05-2022; 10.00 uur Ds. De Pater

Er zijn meerdere kringen, die één keer per maand bij elkaar komen, waarbij u aan kunt sluiten:

Kring Hoog Zandveld: Klazien Bax,
Kring Zandveld: Harry Harkema,
Kring Vreeswijk: Hennie Monrooij,
Kring Noord 2: Metha Spek.
(Zie voor de e-mailadressen en telefoonnummers van deze leden het besloten gedeelte van de website.)


Kring Noord 1, voorheen bekend als de kring van dominee Heikoop, komt in de Voorhof in de middag om 14.00 uur bijeen. In 2021 zal dat zijn op woensdag 29 september, 27 oktober en 24 november.
Voor deze kring kunt u ook contact opnemen met ds. Glismeijer, tel. 0182-516232, dsglismeijer@hervormdvreeswijk.nl.Achtergrond m.b.t. de Fillipenzenbrief

2022-6-19 Preek bij Filippenzen 4:10-23 (deel 2)

Preek gehouden op 19 juni 2022 in de Dorpskerk bij de voortzetting en dankzegging van en voor het Heilig Avondmaal en ter nabetrachting van hoofdstuk 8 “Met Christus tevreden” van Filippenzen. Brief aan hemelburgers van ds. H. Russcher, Zoetermeer: Boekencentrum, 2014.


2022-05-22 Preek bij Filippenzen 4:10-23 (deel 1)

Preek gehouden op 22 mei 2022 in de Dorpskerk ter voorbereiding op de bespreking van hoofdstuk 8 “Met Christus tevreden” van Filippenzen. Brief aan hemelburgers van ds. H. Russcher, Zoetermeer: Boekencentrum, 2014.

2022-04-10 Preek bij Fillipenzen 4:2-9

Preek gehouden op 10 april 2022 in de Dorpskerk ter voorbereiding op de bespreking van hoofdstuk 7 “Heilige onbezorgdheid” van Filippenzen. Brief aan hemelburgers van ds. H. Russcher, Zoetermeer: Boekencentrum, 2014

2022-03-13 Preek bij Fillipenzen 3:12 - 4:1

Preek gehouden op 13 maart 2022 in de Dorpskerk ter voorbereiding op de 
bespreking van hoofdstuk 3 van Filippenzen. Brief aan hemelburgers van ds. H. Russcher, Zoetermeer: Boekencentrum, 2014.

2022-2-13 Preek bij Hoofdstuk 5 over Filippenzen 3:1-11.

Preek gehouden op 13 februari 2022 in de Dorpskerk ter voorbereiding op de bespreking van hoofdstuk 5 van Filippenzen. Brief aan hemelburgers van ds. H. Russcher, Zoetermeer: Boekencentrum, 2014.

2022-1-9 Preek bij Fillipenzen 2:12-30

Preek gehouden op 9 januari 2022 in de Dorpskerk ter voorbereiding op de bespreking van hoofdstuk 4 van Filippenzen. Brief aan hemelburgers van ds. H. Russcher, Zoetermeer: Boekencentrum, 2014.


2021-11-14 Preek bij Filippenzen 1:27-2:11 deel 2 

Preek gehouden op 14 november 2021 in de Dorpskerk bij de viering van het Heilig Avondmaal en ter voorbereiding op de bespreking van hoofdstuk 3 van Filippenzen.


2021-11-7 Preek bij Filippenzen 1:27-2:11 deel 1

Preek gehouden op 7 november 2021 in de Dorpskerk ter voorbereiding op het Heilig Avondmaal en ter voorbereiding op de bespreking van hoofdstuk 3 van Filippenzen.

2021-10-10 Preek gehouden bij Filippenzen 1-12-26

Preek gehouden op 10 oktober 2021 in de Dorpskerk ter voorbereiding van de bijbelstudie.

2021-09-19 Startzondag 2021-2022  

Preek bij  Filippenzen 1:1-11 gehouden op de startzondag van seizoen 2021-2022 rondom de Vreeswijksebovenkolk, op 19 september 2021.

2021-08-26 Inleidende Preek Handelingen 16 op Fillipenzenbrief

Preek gehouden op 29 augustus 2021 in de avonddienst in de Dorpskerk, als voorbereiding op de lezing van de Filippenzenbrief.


 
terug