Dorpskerk OpenIedere zaterdag is de Dorpskerk tussen 14.00 uur en 16.00 uur open. Meestal is daar een kerkenraadslid en een gemeentelid aanwezig.
De Dorpskerk is open voor “toevallige bezoekers” maar ook voor gemeenteleden.
We hebben  op  vrijwel iedere dag wel enkele geïnteresseerde bezoekers en soms ook geestelijk zoekenden.
Mooi om te zien dat dit stukje gemeentewerk ondanks alles toch door kan blijven gaan.
Wilt u als gemeentelid hieraan een steentje bijdragen? Meldt u zich dan bij Teun Schiltkamp.
Alle gemeenteleden zijn ook welkom bij de Open Dorpskerk, om een praatje te maken, of om een kopje koffie te komen drinken. We willen daarmee ook de onderlinge verbondenheid versterken. Wees Welkom ! 
terug