Dorpskerk Open


Door diaken Jos Bax is weer een rooster voor medewerkers gemaakt met het oog op Open Kerk. Dit betekent dat tot eind mei de kerk open is op woensdagen van 12.30 tot 13.30 uur en op zaterdagen van 14.00 tot 16.00 uur.
Al eerder schreef ik dat ik dit een mooi initiatief vind. Daarbij biedt het een mooie gelegenheid voor oudere gemeenteleden – met name hen die niet naar de diensten op zondag durven – om toch naar de kerk te komen, stil te zijn, te bidden, een gesprek aan te gaan, enzovoorts.
Elke woensdag zal of dominee De Pater of ik aanwezig zijn. Het samen gemeente-zijn heeft door de coronamaatregelen toch een flink knauw gekregen. Daarbij helpen alle (kleine) dingen, die wel mogelijk zijn. Welkom dus! – GJG   
terug