Gelezen:


“'Neemt het koninkrijk en de regeering van Christus op aarde weg, en gij verscheurt dertig, veertig kapittels van de Schrift. Vergeestelijkt gij ze, dan strooit gij ze in den wind: maar volgt gij de Schrift, dan komt gij met haar aan het doel waar zich het einde verbindt met het begin”. (I. Da Costa) – GJG  
 
 
terug