Hervormd Vreeswijk College (HVC)


Het Hervormd Vreeswijk College organiseert voor het seizoen 2023-2024 acht avonden over Christelijke Toekomstverwachting en Israël.

Voor het thema is gekozen omdat het christendom is ontstaan uit het Jodendom. De profeten van Israël spelen dan ook een belangrijke rol in de christelijke toekomstverwachting.
 
Datum Spreker Onderwerp
20-12-23 Dr. G.J. (Gert) van Klinken Christelijke toekomstverwachting en Israël in de Middeleeuwen en ten tijde van de Reformatie.
31-01-24 Dr. M. (Theo) van Campen Christelijke toekomstverwachting en Israël ten tijde van de Nadere Reformatie.
28-02-24 Prof. Dr. M.J. (Mart-Jan) Paul Christelijke toekomstverwachting en Israël in de 18e en 19e eeuw.
10-04-24 Dr. S (Sam) Janse en K. (Koos) van Noppen Christelijke toekomstverwachting en Israël? De schepping zucht!
15-06-24 Prof. Dr. J. (Jan) Hoek Leven met verwachting hier en nu.

 

De avonden zijn vrij toegankelijk. Wel zal er elke avond gecollecteerd worden ter bestrijding van de onkosten.
 
terug