Nieuw beleidskader


Verbonden

De afgelopen periode is er met elkaar een traject gelopen om te komen tot een nieuw beleidskader. Onder begeleiding van gemeenteadviseur Frank Dijkstra hebben we zowel als kerkenraad en als gemeente input gegeven op een gemeenteavond en kerkenraadsdag. Dit is de basis geweest voor het concept beleidskader waarop de gemeenteavond van 15 nov 2024 over is gesproken met u als gemeente en u vragen en opmerkingen mee kon geven. Vervolgens heeft de kerkenraad de input van de laatste gemeenteavond gebruikt om te komen tot de definitieve versie van het beleidskader 2024-2027, met als titel: Verbonden. Dit moet de kerkenraad en de gemeente de komende jaren helpen om de gemeente verder te brengen. Met een aantal punten zijn we inmiddels gestart, andere speerpunten zullen de komende jaren terug gaan komen. Het nieuwe beleidskader kunt u via deze link downloaden op de website of u kunt een exemplaar aanvragen bij de scriba. Indien u vragen heeft, kunt u die ook stellen via de scriba. We bidden dat dit beleidskader ons helpt om ons verbonden te weten met God en met elkaar en we zo tot zegen mogen zijn voor de opbouw van Zijn koninkrijk. Namens uw kerkenraad.
terug