Kernteam jeugdwerk


Er is een kernteam dat verantwoordelijk is voor de aansturing van het jeugdwerkbeleid. Dit kernteam wordt voorgezeten door de jeugdouderling. Daarnaast bestaat het, uit zo mogelijk, drie gemeenteleden die feeling hebben met jeugd en visie hebben voor jeugdwerk, maar niet per se betrokken zijn bij een jeugdactiviteit.  
Daarnaast zijn de jeugddiaken, de penningmeester van het jeugdwerk en één van de predikanten nauw betrokken. In onderling overleg wordt bepaald wanneer zij aansluiten bij vergaderingen.  

Gedurende het jaar kan (een deel van) het kernteam ervoor kiezen om bepaalde groep(en) jeugdleiders bij elkaar te roepen en / of activiteit(en) te bezoeken of om door te praten over specifieke vragen die spelen binnen de betreffende activiteiten. Teams of jeugdleiders kunnen ook altijd zelf contact opnemen met het kernteam voor vragen / ondersteuning.  
 
Aan het einde van het seizoen zorgt het kernteam voor de evaluatie van het jeugdwerk.

Het kernteam bestaat uit Arjan Molenaar (Jeugdouderling), Joost van Oostrum (Jeugddiaken), Ruud Hoornstra (penningmeester jeugdwerk), Hillechien Boel en Marlies Ruiter. Predikanten sluiten beide of afzonderlijk aan bij overleg- en evaluatiemomenten.

 
terug