Legaat Dhr. Van Zutphen


In september 2023 informeerden wij u dat wij een legaat uit een erfenis zouden gaan ontvangen. In dit bericht informeren wij u graag nader.

Dit legaat is afkomstig van ons overleden gemeentelid de heer F. van Zutphen en bedraagt € 200.000, = .
In het testament was bepaald dat dit bedrag alleen bestemd mag worden voor onderhoud en instandhouding van de Dorpskerk, 't Heem en de begraafplaats.

Om te voorkomen dat het geld in de toekomst zal 'verwateren' met de andere geldmiddelen van de kerk, is in het testament ook bepaald dat er voor het beheer van dit geld een aparte stichting opgericht moest worden.
De afgelopen maanden heeft het college van kerkrentmeesters de procedure om een stichting op te richten geheel doorlopen en eind december is de stichting formeel opgericht, is er een bankrekening geopend en is het geld begin januari 2024 ook daadwerkelijk ontvangen.


In de loop van 2024 zullen wij u via de website van onze kerk verder informeren over hoe deze stichting zijn opdracht zal uitvoeren.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met ouderling-kerkrentmeester Martin Monrooij.
 
terug