Meerjarenbegroting Stichting

 
    2024 2025 2026 2027 2028
             
Opbrengsten            
Giften en donaties    €     1.000  €     1.250  €     1.500  €     1.750  €     2.000
Verzorgde diensten      €        300  €        300  €        500  €        500
Actie en overigen      €        150  €        150  €        150  €        150
Rente opbrengsten      €     3.200  €     3.200  €     3.200  €     3.200
     €     1.000  €     4.900  €     5.150  €     5.600  €     5.850
             
Uitgaven            
Organisatielasten    €        150  €        150  €        150  €        150  €        150
toevoeging doelvermogen      €     4.000  €     4.000  €     4.500  €     5.000
Bank- en rentekosten    €        100  €        100  €        150  €        150  €        200
     €        250  €     4.250  €     4.300  €     4.800  €     5.350
             
Saldo Exploitatie naar algemene reserve    €        750  €        650  €        850  €        800  €        500
             
Besteding doelenvermogen    €   -8.000  € -10.000  € -10.000  € -10.000  € -10.000
             
             
    2024 2025 2026 2027 2028
             
Verloop doelvermogen            
ontvangen legaat    € 200.000        
toevoeging vanuit exploitatie      €     4.000  €     4.000  €     4.500  €     5.000
uitkering aan Herv. Gem. Vreeswijk    €    -8.000  € -10.000  € -10.000  € -10.000  € -10.000
             
Stand ultimo boekjaar    € 192.000  € 186.000  € 180.000  € 174.500  € 169.500
terug