Gezocht en gevonden


‘Gezocht en gevonden’ is de titel die de lezingen over de Gewone Catechismus in 2021 meekregen. Samen met de IZB zijn die lezingen destijds gebundeld en uitgegeven. Inmiddels zijn de exemplaren in Amersfoort allemaal verkocht en dat leek mij een goede gelegenheid om er nog 100 te laten drukken voor ons eigen gebruik in Hervormd Vreeswijk. Ik wil er ook in de avonddiensten uit gaan preken.
De boekjes zullen binnenkort in de verkoop gaan voor €10,00 per stuk, waarbij de opbrengst voor onze kerk is, c.q. de kerkrentmeesters.
En om die laatsten te parafraseren: zo’n boekje is niet alleen ‘nice to have’ (leuk om te hebben met de Dorpskerk op de voorkant en het kerkzegel op de achterkant) maar voor een gelovige hier en nu ook ‘need to have’. Je kunt er namelijk je geestelijke winst mee doen. Aanbevolen dus! – GJG
 

Huisvesting gezocht


De diaconie heeft een hulpvraag binnengekregen via Cross Culture.
Iemand die ooit mee is geweest met de groepsvakantie is dringend op zoek naar woonruimte voor zichzelf en zijn zwangere vrouw. Op dit moment woont dit gezin bij de ouders van de man op een kleine slaapkamer waar de baby die over drie maanden geboren wordt niet bijpast.
Ze zijn op zoek naar een ruimere kamer; verder hebben ze weinig eisen. Het budget van dit gezin is ca. 700 euro per maand. Heeft u zelf mogelijkheden of kent u iemand die ruimte beschikbaar heeft, mail dan naar diaconie@hervormdvreeswijk.nl.

Alvast hartelijk dank!

Uw diakenen.
 

Actie Kerkbalans 2023 “Geef vandaag voor de kerk van morgen”


Actie Kerkbalans 2023 loopt ten einde.
Mocht u nog een antwoordenveloppe klaar hebben liggen, dan ontvangen we deze nog graag. Dat kan in de collectezak in de kerk of u kunt hem afgeven bij André Damstra, Irenestraat 3. Mocht dit niet lukken, dan halen we hem graag bij u op! 
De 'digitale' toezeggers die hun bijdrage nog niet via de webshop of mail kenbaar hebben gemaakt, hierbij de vraag dit alsnog te doen.
Om een goed overzicht te krijgen van de te verwachtte bijdrage voor 2023 is elke ontvangen reactie van belang!
Langs deze weg willen we alle medewerkers hartelijk dankzeggen die aan deze actie hebben meegewerkt!
Uw kerkrentmeesters.

Het infomatieblad Kerkbalans is via deze link te downloaden 

Terugkomst familie Geluk


Beste gemeente,
Eerder berichtte wij u al over de terugkomst van de fam. Geluk. Bijna zeven jaar geleden werden Matthijs en Rosa met hun kinderen Joas Elena Anna en Thijs vanuit Hervormd Vreeswijk uitgezonden naar de Presbyteriaanse Kerk in Perú.
D.V. zondag 12 februari zal de terugkomstdienst zijn. Onze eigen predikant ds. H.J.P. de Pater zal in deze dienst voorgaan. Voorafgaand aan de dienst zullen wij Matthijs, Rosa, Joas, Elena, Anna en Thijs welkom heten in de gemeente. Matthijs Geluk zal tijdens de dienst ook kort wat vertellen over hun tijd in Peru.

Na de dienst willen wij meer tijd geven voor ontmoeting en wederzien met de familie. Ook zal er dan een uitgebreidere presentatie plaatsvinden. Wij zien uit naar een mooie opkomst en een warm onthaal.

Ook berichtte wij jullie over de zoektocht naar een woning voor familie Geluk. We hebben al een aantal tips binnengekregen, waarvoor dank. Graag gebed voor een goede uitkomst van deze zoektocht.
We zien u allen graag op zondag 12 februari

Met vriendelijke groet,
TFC Geluk in Peru

 

Gelezen


‘Rijkdom is als zeewater: hoe meer men ervan drinkt hoe dorstiger men wordt’ (Arthur Schopenhauer). – GJG

‘Wie, heel evangelisch, Jezus bezingt als 'Vriend' ('Welk een Vriend is onze Jezus') die moet goed blijven beseffen dat Hij Gods eniggeboren Zoon is. Niet zo familiair! En wie, heel orthodox, Jezus beleeft als hoog en heilig, die mag weten: Hij is de Eerstgeborene onder vele broeders. Niet zo afstandelijk!’. (C. Blenk) – GJG

Download nu de Appostel app


Onze gemeente maakt gebruik van de Appostel app.
Via deze app bent u altijd en overal betrokken bij onze gemeente.
Met de app kunt u alle kerkelijke geldzaken op één plek beheren.
Via Appostel kunt u op een gemakkelijke manier bijvoorbeeld giften doen óf collectebonnen bestellen.
U kunt Appostel downloaden via de App Store (Apple) of Google Play (Android).
Daarna kunt u in de app onze gemeente koppelen en is de app gereed voor gebruik.

Hier leest u de Appostel-handleiding
 

Onderhoud begraafplaats

Vele handen maken licht werk!

Dankzij veel vrijwilligers ligt onze begraafplaats er weer bladvrij en goed onderhouden bij.
Naast de vaste vrijwilligers hebben ook andere leden gehoor gegeven om gezamenlijk de klus op 26 november te klaren. Het resultaat: een keurig onderhouden begraafplaats. Bedankt vrijwilligers!

Klik hier voor meer foto’s
 
Lees meer 

Jaarvergadering HVD

Op 1 november vond de jaarlijkse vergadering van de HVD (Hervormde Vrouwen Dienst)  plaats. Ook de nieuwkomers die de bloemen op de verjaardag van een 75 jarig kerklid langs komen brengen worden hartelijk verwelkomt door de HVD voorzitter Alie Gelderblom. Na het officiële gedeelte wordt de gebruikelijke gezamenlijke maaltijd genoten waarna de voorzitter na koffie en thee de vergadering sluit. 

 

Herkennen wij elkaar nog na corona?


Hopelijk kunnen wij, na de Corona-beperkingen, bij en in de kerk elkaar weer ontmoeten. Maar herkennen wij elkaar dan nog?

Het helpt als we op de ledenlijst van onze website een foto toevoegen.  Een aantal leden hebben dat al gedaan. 

Mogelijk lukt het u om de een of andere reden niet, b.v. omdat de foto van u te groot is. (Maximaal 1 MB) 

Een oplossing daarvoor is om de foto naar de webmaster te sturen (webmaster@hervomdvreeswijk.nl) die hem dan op de ledenlijst zet.

Met vriendelijke groet,
Bert Berger en Hielke van Oostrum (Webmasters)


 

Wegwijs op de website


Na vele jaren trouwe dienst is de website gemoderniseerd zodat hij weer jaren mee kan.
Door de vernieuwing werkt de website ook beter op een tablet en smartphone. Tevens is het zoeken naar bepaalde informatie makkelijker gemaakt d.m.v. een index. De rubriek “Meeleven” is o.a. ook nieuw waar "het wel en wee" van de gemeenteleden te vinden is. Voor deze rubriek moet wel ingelogd worden net zoals bij “Ledenlijst”

Nieuw is ook dat de liederenbladen voortaan direct bij de kerkdiensten geplaatst worden en daar te downloaden zijn. 

Het weekbericht is voortaan bij “Gemeentenieuws” te vinden en downloaden. Daarvoor moet er wel ingelogd worden. 
Online zijn de kerkdiensten te volgen bij “Kerkdienstgemist” op de Welkom pagina.

Een gebruiksaanwijzing hoe een eigen foto op de ledenpagina geplaatst kan worden, een account (Mijn HGV) te activeren en te beheren is en een overzicht waar u verschillende artikelen kunt vinden zijn hieronder te downloaden.

Lees hier verder.
 
Lees meer