Dankdag

Woensdag 3 november is het weer Dankdag.
Het is een fijne gewoonte om vooraf met de jeugd vanaf groep 5 t/m JV/(belijdenis)catechese in 't Heem samen te komen en met elkaar naar de dienst te gaan.
De inloop is van 17.45-18.00 uur.
We doen een spel, eten met elkaar en bereiden ons voor op de dienst waar we met elkaar naar toe gaan, deze om 19.30 uur.
Denk alvast na over gebeds- en dankpunten en neem gerust iemand mee!
 

Vanuit de communicatiecommissie

1 Met ingang van de volgende maand verwelkomen we een nieuw lid binnen de commissie.
Elise Postma komt het team versterken, we zijn blij met haar input en dankbaar dat ook dit stukje gemeentewerk mag doorgaan.
Bert Berger heeft een aantal jaar meegedraaid met de opmaak van het weekbericht, vanaf nu gaat hij zich richten op de liturgieën en met het plaatsen van berichten op de website.
We danken Bert voor al die jaren dat hij de opmaak van het weekbericht heeft verzorgd.

2 De berichten op het weekbericht mogen maximaal 60 woorden bevatten. In ‘word’ is een mogelijkheid om het aantal woorden te tellen. We willen hier graag mee benadrukken dat de ingezonden stukjes kort en bondig moeten worden geschreven. In voorkomende gevallen zal de redactie ook de stukjes kunnen inkorten. Soms krijgen we de vraag of een stukje kopij meerdere keren kan worden geplaatst; we hebben met elkaar afgesproken dat 1 stukje maximaal 2 x mag worden geplaatst.
 

NBV21 en Emden

Afgelopen week verscheen de Nieuwe Bijbelvertaling 2021. De NBV 21 is overigens geen compleet nieuwe vertaling, maar een grondige herziening van de NBV uit 2004. Naar mijn indruk een echte verbetering. Zondag zullen we er gedeelten uit lezen.
Vijfhonderd jaar geleden (in 1521) begon Luther aan zijn Bijbelvertaling in de Duitse vólkstaal. Hij keerde zich af van het Latijn dat in de Roomse kerk gebruikt werd.
Verstaanbaarheid is van groot belang. Een letterlijke weergave van de grondtaal is dat ook. De HSV richt zich meer op het laatste. De NBV 21 poogt beide uitgangspunten zoveel mogelijk recht te doen. Ondertussen zou ik zeggen: Aanschaffen en lezen, vergelijken!


Vierhonderdvijftig jaar geleden vond in het geheim de synode in Emden plaats (van 4 t/m 13 oktober 1571). Predikanten en ouderlingen uit de vluchtelingen gemeenten in Duitsland (langs de Rijn!!: de Engelsen kwamen niet) en zogenaamde kruisgemeenten (geheime gemeenten in de Nederlanden) zochten elkaar op in Emden en schetsten de contouren van de Nederduitse Gereformeerde Kerk. De Geuzen hadden toen geen idee dat ze een jaar later in Den Briel zouden belanden…
Wat mij aan die geschiedenis aantrekt is het reformatorische vuur dat toen brandde. Men dacht daarbij vanuit de kern. En vanuit die kern vroeg men zich af “Hoe gaan we het nu doen?”. Wat dat betreft moet ik bij Emden ook denken aan Cross Culture. Ook Emden pionierde: hoe doen we het Avondmaal? Hoe de Doop? Hoe doen we het met leiding geven? Enzovoorts.
Afgelopen week bezocht ik een symposium over Emden in Kampen, waarbij aan het einde een bundel werd uitgereikt aan vertegenwoordigers (predikanten) van de Ger. Gem. in Ned., de Ger. Gem., de HHK, de CGK, de NGK, de GKV en de PKN. En er was niemand die zei: “Wat hebben we ervan terecht gebracht…” – GJG

 

Najaarscollecte

Vanaf aankomende week starten wij weer met de najaarsactie.
Wij willen deze actie ook dit jaar weer voor twee doelen gebruiken.
Het eerste doel is voor de kosten van de aangeschafte ventilatie installatie in de Dorpskerk. Deze heeft meer geld gekost dan vorig jaar was gedacht.

Het tweede doel is voor het renoveren van de tuin van de Dorpskerk waar in ieder geval de grasmat vervangen moet worden.  
We willen ook kijken naar het inrichten van een klein buitenspeelterrein voor de crèche bij ’t Heem. Wij bevelen deze actie van harte bij u aan!
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de kerkrentmeesters.
 

Help via de Nieuwegeinse kerken de gevangenen aan kleding!

Tot zondag 24 oktober zamelen we weer mannenkleding in voor de gevangenen. Er is grote behoefte aan (sport-) schoenen, trainingspakken, ondergoed (liefst nieuw), sokken, T-shirts, overhemden, truien, jogging- en spijkerbroeken. Kostuums worden niet gedragen. Camouflage-/legerkleding en kleding met bedrijfslogo's is niet toegestaan in de PI. De ingezamelde kleding is vooral bedoeld voor gevangenen die alleen de kleding hebben die ze dragen wanneer ze de gevangenis binnen komen.

Hebt u goede, nog draagbare en schone mannenkleding in de kast hangen, dan kunt u deze tot zondag 24 oktober afgeven in ’t Heem.
Graag de kleding aanleveren in vuilniszakken of in tassen.
Christiaan Baks
 

Dorpskerk OpenWe kijken met dankbaarheid terug op de afgelopen periode dat we als gemeente een open Dorpskerk hadden.
De bezoekers aantallen varieerden van een enkeling tot ca. 10 personen verdeeld over een zaterdagmiddag. We hadden soms een gesprekje over geloof of over kerkzijn in deze tijd, maar meestal was men gewoon nieuwsgierig naar hoe de binnenkant van onze kerk er uitzag.

Tot 18 deceember is de Dorpskerk op de zaterdagmiddag open.

We hopen u te zien als gemeentelid, maar we zien ook uit naar buurtbewoners of passanten die benieuwd zijn naar de binnenkant van dit mooie monumentale pand. Om even een praatje te komen maken, of voor een moment van rust en bezinning. Het is mooi om als kerk je deuren te openen en iedereen te verwelkomen die even komt kijken. De kerk is open van 14.00 tot 16.00 uur.
 

Herkennen wij elkaar nog na corona?


Hopelijk kunnen wij, na de Corona-beperkingen, bij en in de kerk elkaar weer ontmoeten. Maar herkennen wij elkaar dan nog?

Het helpt als we op de ledenlijst van onze website een foto toevoegen.  Een aantal leden hebben dat al gedaan. 

Mogelijk lukt het u om de een of andere reden niet, b.v. omdat de foto van u te groot is. (Maximaal 1 MB) 

Een oplossing daarvoor is om de foto naar de webmaster te sturen (webmaster@hervomdvreeswijk.nl) die hem dan op de ledenlijst zet.

Met vriendelijke groet,
Bert Berger en Hielke van Oostrum (Webmasters)


 

Nieuwsbrief Geluk in Peru


Beste gemeenteleden,
Vorige week woensdag kwamen wij als TFC Geluk in Peru online bij elkaar. Matthijs en Rosa waren daar ook bij.
Het was weer een tijd geleden dat we elkaar spraken. Het was een prettige meeting waarin we verhalen konden delen.
Ook hebben we wensen voor de komende periode besproken. Contact leggen tussen hen en de gemeente is hierbij ons grootste doel.
Online kunnen jullie de nieuwe nieuwsbrief vinden. Houd ook de weekberichten in de gaten. Hierin zullen wij de komende tijd jullie op de hoogte houden.
Mochten jullie nu persoonlijke iets willen sturen naar de familie Geluk, maar weet u niet hoe? Neem dan contact met ons op.

Met vriendelijke groet,
TFC Geluk in Peru

Wegwijs op de website


Na vele jaren trouwe dienst is de website gemoderniseerd zodat hij weer jaren mee kan.
Door de vernieuwing werkt de website ook beter op een tablet en smartphone. Tevens is het zoeken naar bepaalde informatie makkelijker gemaakt d.m.v. een index. De rubriek “Meeleven” is o.a. ook nieuw waar "het wel en wee" van de gemeenteleden te vinden is. Voor deze rubriek moet wel ingelogd worden net zoals bij “Ledenlijst”

Nieuw is ook dat de liederenbladen voortaan direct bij de kerkdiensten geplaatst worden en daar te downloaden zijn. 

Het weekbericht is voortaan bij “Gemeentenieuws” te vinden en downloaden. Daarvoor moet er wel ingelogd worden. 
Online zijn de kerkdiensten te volgen bij “Kerkdienstgemist” op de Welkom pagina.

Een gebruiksaanwijzing hoe een eigen foto op de ledenpagina geplaatst kan worden, een account (Mijn HGV) te activeren en te beheren is en een overzicht waar u verschillende artikelen kunt vinden zijn hieronder te downloaden.

Lees hier verder.