Nacht van het gebed 9-10 juni
Nacht van gebed, vervolgde kerk
Ook in Nieuwegein verblijven mensen die hier zijn gaan wonen wegens geloofsvervolging en onderdrukking en verbod op vrije meningsuiting. Open Doors is een internationale organisatie die voor hun rechten opkomt.
Jaarlijks wordt er ook in Nieuwegein een Nacht van Gebed georganiseerd. Dit jaar van vrijdagavond 9 juni 20:00 uur tot zaterdag 10 juni 01:00 uur, in kerkgebouw De Rank, Lupinestraat 11 in Nieuwegein-zuid. 

Lees hier verder.
Lees meer 

Solidariteitskas 2023
Binnenkort start de landelijke actie voor de solidariteitskas en ontvangt u daarvoor een brief. De solidariteitskas is ingesteld vanuit de gedachte dat PKN-gemeenten elkaar helpen en ondersteunen om levendig en krachtig in de wereld te staan.

Kerken uit het hele land dragen een vast bedrag per lid bij. Wij vragen per belijdend lid en doopleden van 18 jaar en ouder een bedrag van minimaal 10,00 euro, waarvan 5,00 euro wordt afgedragen aan de solidariteitskas. Het bedrag wat overblijft, is bestemd voor onze eigen gemeente. Zo helpt u en jij mee aan de opbouw en het voortbestaan van de gemeenten en het bovenplaatselijke werk binnen de Protestantse Kerk. Mogen wij rekenen op uw solidariteit en uw bijdrage?

Lees hier verder

 
Lees meer 

Jeugdwerk


Op woensdag 7 juni willen we graag nadenken over de invulling van het jeugdwerk. 
Zowel de AllStars (club voor groep 5 t/m 8) en Tienerbar (club voor middelbare scholieren) draaien goed, maar neemt leiding afscheid. Daarbij is er al enige jaren geen JV, maar zijn er wel mensen enthousiast om dat weer op te zetten.
Graag willen we met (geïnteresseerde) jeugdleiders nadenken hoe we dit vanaf volgend seizoen in kunnen vullen. Hierbij zijn ook ouders en andere geïnteresseerden van harte welkom. 

Om 20:00 uur staat koffie / thee klaar in 't Heem, we starten om 20:15 uur.
Voor info / vragen: Arjan Molenaar (jeugdouderling), 06-2389 5526, arjanmolenaar@hotmail.com
 

Jeugdkamp 2023


We gaan dit jaar weer met elkaar op kamp! Alle jeugd vanaf groep vijf nodigen we van harte uit om mee te gaan - reserveer 1-2 juli alvast in je agenda!
Als leiding zijn we druk bezig met de invulling van het kamp; meer informatie over het programma, de locatie en de mogelijkheid om je op te geven volgt binnenkort in een kampbrief.

Groetjes,
Annelies, Arjan, Berend, Christianne, Hanneke, Miranda en Arie

Gelezen


Er zijn drie tekenen verbonden met Pinksteren: wind, vuur en talen. De wind blies de jonge kerk uit de verborgenheid en geborgenheid de straten van Jeruzalem in. Het teken van de krachtige wind wijst erop dat de kerk niet geroepen is om comfortabel te vergaderen over onbelangrijke zaken. Zij is geroepen om vanuit die consistories en vergaderzalen naar buiten te treden.
Het vuur is vervolgens het teken van Gods heiligheid dat teruggaat op Mozes bij het brandende braambos. Het Koninkrijk uitleven vraagt om een vurig verlangen naar de Geest van God om ons meer op Jezus te laten lijken, om ons mensen te laten zijn die we in onze eigen kracht gewoon niet kunnen zijn.
God gaf de hele wereld toegang tot het Evangelie zonder eerst een andere taal of een veelheid aan
theologische kennis te leren. Onze taal is zo vaak gericht op insiders, degenen die al lid zijn van de groep. Jezus deed dat niet en Pinksteren roept ons op om hetzelfde te doen (IZB). – GJG
 
Lees meer 

Open Dorpskerk


In de coronaperiode hadden we Iedere zaterdag de open Dorpskerk tussen 14.00 uur en 16.00 uur.
De Dorpskerk was open voor “toevallige bezoekers” maar ook voor gemeenteleden.
Het zou mooi zijn als dit stukje gemeentewerk door kan blijven gaan.
Daarom willen we inventariseren of er weer gemeenteleden zijn die het leuk vinden om in de zomerperiode hierbij aanwezig te zijn.
Wilt u als gemeentelid hieraan een steentje bijdragen? Meldt u zich dan bij Teun Schiltkamp.
U kunt ook bellen 06-139 234 94 of mailen: t.schiltkamp@casema.nl
 

Grote schoonmaak Voorhof
Op zaterdag 15 april hebben ongeveer 12  gemeente leden de Voorhof schoongemaakt, hier voor stond er een oproep in het weekbericht. Zowel de binnen als de buitenkant is gesopt. Ook hebben een aantal mensen thuis alle gordijnen gewassen.

klik hier voor meer foto's>
Lees meer 

Opknapbeurt kerkorgel

Nadat de kerkbanken een onderhoudsbeurt hadden gehad is recentelijk ook het kerkorgel voorzien van een nieuwe verf laag. Een secuur maar ook dankbaar werk. Inmiddels ziet alles er weer pico bello uit.

Klik hier voor het resultaat.
 
Lees meer 

Gezocht en gevonden


‘Gezocht en gevonden’ is de titel die de lezingen over de Gewone Catechismus in 2021 meekregen. Samen met de IZB zijn die lezingen destijds gebundeld en uitgegeven. Inmiddels zijn de exemplaren in Amersfoort allemaal verkocht en dat leek mij een goede gelegenheid om er nog 100 te laten drukken voor ons eigen gebruik in Hervormd Vreeswijk. Inmiddels zijn de boeken (129 pagina’s) gearriveerd.
Ze kosten €10,00 per stuk, waarbij ruim €6,00 ten bate is van de kerk, c.q. de kerkrentmeesters.

Als u €10,00 overmaakt op het rekeningnummer van de kerkrentmeesters NL10 RABO 0373 7312 72 o.v.v. ‘Gezocht en gevonden’, dan kunt u of op zondag een exemplaar meenemen vanuit de kerk of een exemplaar ophalen bij Hans de Jonge, Iepstaat 12. Hopelijk zijn de boekjes snel uitverkocht!
 

Download nu de Appostel app


Onze gemeente maakt gebruik van de Appostel app.
Via deze app bent u altijd en overal betrokken bij onze gemeente.
Met de app kunt u alle kerkelijke geldzaken op één plek beheren.
Via Appostel kunt u op een gemakkelijke manier bijvoorbeeld giften doen (collecten, kerkbalans, najaarsactie e.d.) óf collectebonnen bestellen.
U kunt Appostel downloaden via de App Store (Apple) of Google Play (Android).
Daarna kunt u in de app onze gemeente koppelen en is de app gereed voor gebruik.

Hier leest u de Appostel-handleiding
 

Lakwerk kerkbanken


De afgelopen weken zijn enkele gemeenteleden druk bezig geweest met het gedeeltelijk lakken van de kerkbanken in de Dorpskerk. Het lakwerk is met name uitgevoerd op de kopse kanten van de banken en op de leesplanken. De oude laklaag is er afgeschuurd en er zijn meerdere nieuwe laklagen aangebracht. Je kunt duidelijk zien dat deze gemeenteleden al veel ervaring in schilderwerk in hun werkzame leven hebben opgedaan! Het college van kerkrentmeesters is heel erg blij met de uitgevoerde werkzaamheden en wil de vrijwilligers van harte danken voor hun inzet en het nauwkeurige lakwerk. 
Klik op deze link voor een impressie.
Lees meer 

Herkennen wij elkaar nog na corona?


Hopelijk kunnen wij, na de Corona-beperkingen, bij en in de kerk elkaar weer ontmoeten. Maar herkennen wij elkaar dan nog?

Het helpt als we op de ledenlijst van onze website een foto toevoegen.  Een aantal leden hebben dat al gedaan. 

Mogelijk lukt het u om de een of andere reden niet, b.v. omdat de foto van u te groot is. (Maximaal 1 MB) 

Een oplossing daarvoor is om de foto naar de webmaster te sturen (webmaster@hervomdvreeswijk.nl) die hem dan op de ledenlijst zet.

Met vriendelijke groet,
Bert Berger en Hielke van Oostrum (Webmasters)


 

Wegwijs op de website


Na vele jaren trouwe dienst is de website gemoderniseerd zodat hij weer jaren mee kan.
Door de vernieuwing werkt de website ook beter op een tablet en smartphone. Tevens is het zoeken naar bepaalde informatie makkelijker gemaakt d.m.v. een index. De rubriek “Meeleven” is o.a. ook nieuw waar "het wel en wee" van de gemeenteleden te vinden is. Voor deze rubriek moet wel ingelogd worden net zoals bij “Ledenlijst”

Nieuw is ook dat de liederenbladen voortaan direct bij de kerkdiensten geplaatst worden en daar te downloaden zijn. 

Het weekbericht is voortaan bij “Gemeentenieuws” te vinden en downloaden. Daarvoor moet er wel ingelogd worden. 
Online zijn de kerkdiensten te volgen bij “Kerkdienstgemist” op de Welkom pagina.

Een gebruiksaanwijzing hoe een eigen foto op de ledenpagina geplaatst kan worden, een account (Mijn HGV) te activeren en te beheren is en een overzicht waar u verschillende artikelen kunt vinden zijn hieronder te downloaden.

Lees hier verder.
 
Lees meer