Pastoraat wijk 3 [en wijk 1 en 2]


Zoals u/jij in het weekbericht hebt kunnen lezen, zal ik zolang dat aan de orde is vanwege het uitvallen
van collega Glismeijer, de pastorale zorg voor wijk 3 voor mijn rekening nemen.
Ik ben daar al mee begonnen en zal uiteraard zelf contact zoeken met mensen maar wil naar u/jou ook aangeven, mocht u van uw kant behoefte hebben aan een gesprek laat het me gerust weten.

Dat geldt natuurlijk ook altijd al voor wijk 1 en 2. En ontmoeting hoeft er niet alleen te zijn in geval van
crisissituaties zoals bij voorbeeld ziekte maar het kan ook zijn dat je het fijn vindt om een keer met mij door te
praten over het geloof, ongeloof, de Bijbel, de kerk, het leven.. Of gewoon een keer afspreken om elkaar nog
wat beter te leren kennen. Aarzel niet me dat te laten weten dan zullen we zeker een afspraak maken.

Ds. Rik de Pater
terug