Zending


Wij van TFC Geluk in Peru,

Beste gemeenteleden. TFC Geluk houdt zich vooral bezig met contacten leggen tussen de familie Geluk en wij als gemeente. Naast updates, aangaande het werk van Matthijs, is het ook belangrijk verbonden te blijven met het Rosa, Joas, Elena, Anna en Thijs.

Zo zijn we aan het begin van het kerkelijk jaar 2020 aanwezig geweest bij het jeugdoverleg en hebben daar de vraag neergelegd: Hoe kunnen we de kinderen (meer) betrekken bij onze gemeente? Hieruit zijn mooie dingen ontstaan. Er werd ‘gezoomd’ met dankdag en Joas en Elena haken zo nu en dan aan met de TC.

Hier ligt voor de komende 3 jaar dan ook onze prioriteit; verbintenis zoeken.

Wij zullen u, middels de nieuwsbrieven, weekberichten en andere media, blijven informeren over vorderingen wat betreft het werk, maar zullen ook beroep blijven doen om de verbinding te blijven zoeken. Dit is van grote waarde voor de familie Geluk.

Met vriendelijke groet,

Arina
Cor
Christianne
Marlies
Timon

Wij van de TFC Andrea

moet nog ingevuld worden. 
...Meer lezen over onze zendingswerkers? 

Via deze link kunt u ons werk steunen door te doneren.
terug