Zondagse Erediensten

In de Voorhof is er op de eerste zondag van de maand een Brunchdienst aanvang 10.30 uur ( behalve in de zomermaanden juli en augustus)
In de Voorhof vieren wij ook de jeugddiensten. Kijk voor actuele informatie in de agenda. 

De gemeente komt verder samen in erediensten op de christelijke feestdagen, op de jaarlijkse bid– en dankdagen voor gewas en arbeid, op de oudejaarsavond en op de nieuwjaarsmorgen. Deze diensten worden in de Dorpskerk gehouden.

U bent van harte welkom om deze diensten bij te wonen. Kijk voor actuele informatie in de agenda.

terug